DVIN Dobermann Pedigree Database
S'Lichobor Jayvin Akandor v. Schloss Tenneberg
Ramonburg's Chinji
Nitro del Rio Bianco
Ramonburg's Viva
Rina v. Residenzschloss
F'Hiram-Abif Royal Bell
Hera v. Residenzschloss
Cheslava Chenderlen Red Star S'Lichobor Ermak
Nestor iz Zoosfery
S'Lichobor Vishnya
Solomeya Straygezer Irinland Patrick Porte
Paola Penelopa
http://www.dobermannpedigrees.nl/modules/news/pedigree.php?id=300930